Over mij

foto CW klein

Ik ben Christien Westhuis, werkzaam in de hulpverlening sinds 1986.

Nadat ik in mijn privésituatie in aanraking kwam met autisme, ben ik mij daar in gaan verdiepen. In een van mijn banen kwam ik in aanraking met relatieproblemen waarbij autisme een rol speelde. Ik merkte dat ik, door de ervaringen in mijn privésituatie, dingen herkende, waardoor cliënten zich begrepen voelden.

Kennis en ervaring

Vaak wordt autisme bij een volwassene nog niet door hulpverleners herkend, waardoor mensen niet de hulp ontvangen die nodig is. Dit zorgt bij veel mensen die op zoek gaan naar hulp, voor teleurstellende ervaringen.

Ik hoop, door mijn opgedane kennis over en ervaring met autisme, hulp te kunnen bieden waar beide (ex-)partners iets aan hebben.

Ook als je als kind opgroeide bij een ouder met autisme, is het fijn te kunnen praten met iemand die begrijpt welke impact het autisme op jouw leven heeft gehad.

Betrokkenheid en veiligheid

Ik ben betrokken bij de mensen met wie ik werk. Naast betrokkenheid is veiligheid een sleutelwoord voor mij. Je problemen met iemand bespreken plaatst je in een kwetsbare positie. Veiligheid ervaren is dan essentieel om te kunnen werken aan verandering.

Respect voor overtuiging

Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond. De cultuur, het gezin, de levensovertuiging waarin je bent opgegroeid en de eigen keuzes die je daarin hebt gemaakt; ze maken je tot wie je bent en hoe je dingen doet. Dat geldt natuurlijk ook voor mij.

Ik heb een christelijke levensovertuiging. Mijn compassie met mensen en hun moeiten vindt daar zijn oorsprong. Die betrokkenheid betreft alle mensen, van welke achtergrond of levensovertuiging dan ook. Iedereen is van harte welkom binnen mijn praktijk.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de LVPW, de beroepsvereniging voor psychosociaal werkers. Dit betekent dat ik aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, waaronder het op peil houden van mijn kennis door bijscholing.

Ook het klachtrecht is door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging  geregeld. Voor meer informatie over klachten: www.lvpw.nl.

N.B: Vergoeding van de consulten door uw zorgverzekeraar is ondanks mijn lidmaatschap van de LVPW niet mogelijk.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Lees meer over hoe ik omga met uw gegevens

Opleidingen

Na mijn HBO opleiding Maatschappelijk Werk heb ik verschillende bij- en nascholingen gevolgd op diverse gebieden. Bijvoorbeeld psychopathologie, werken met duplopoppetjes, en de laatste jaren ook op het gebied van autisme en relatietherapie (EFT basis).

Voor ervaringen van anderen, lees meer.