Een ouder met autisme

ouderenautismekleinBen je opgevoed door eenĀ ouderĀ met autisme? Werd je als kind door deze ouder niet begrepen? Ben je daardoor niet gezien en heb je je eenzaam gevoeld? Of was je altijd alert omdat kleine dingen voor boze uitbarstingen konden zorgen? Heeft dat je onzeker gemaakt?

Moeite met aanvoelen

Een ouder met autisme heeft vaak moeite met zich verplaatsen in gedachten en gevoelens van een ander. Daardoor voelt hij of zij vaak niet goed aan wat een kind op een bepaald moment nodig heeft. Zeker als het gaat om dingen op emotioneel gebied zoals steun, troost en aandacht. Het kan zijn dat jouw ouder met autisme die dingen niet of niet voldoende heeft kunnen geven. Niet uit onwil, maar omdat hij of zij niet wist wat je op welk moment nodig had.

Gevolgen voor jouw leven nu

Zit je nog met vragen over het verleden of heb je dingen niet goed kunnen verwerken? Werkt je opvoeding door in het leven als volwassene en merk je dat je last hebt van onzekerheid, boosheid, geremdheid of verdriet? Heeft jouw andere ouder kunnen aanvullen wat je bij die ene ouder miste? Welke plek hebben jouw ouders nu in je leven en is dat goed zo of zou je het graag anders willen? Als dit vragen zijn die je bezig houden, neem dan contact op zodat we kunnen bespreken wat ik hierin voor je kan doen.

Hoe kan ik helpen?

Ik kan samen met je terug kijken naar hoe het voor jou is geweest om op te groeien bij deze ouders en wat voor invloed dat nu nog op je leven heeft. Door hier bewust over na te denken kun je verwerken wat is geweest en nieuwe manieren zoeken in het omgaan met de belemmeringen voor je leven nu.

De juiste hulp?

In het eerste gesprek bespreken we waar jij graag hulp bij wilt, van welke dingen jij merkt dat je last hebt. Ik maak een inschatting of ik kan bieden wat je zoekt. Het gesprek is ook bedoeld als kennismaking, om te kijken of ik de persoon ben waar je dit traject mee wilt ingaan. Daarvoor is een bepaalde veiligheid nodig; je moet je voldoende prettig voelen in het contact met mij om over deze dingen te kunnen vertellen.

Als ik denk dat er in jouw situatie andere hulp nodig is die ik zelf niet kan bieden zoek ik met je naar een andere mogelijkheid.