Autisme

De term autisme is een verzamelnaam. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt sinds de invoering van het nieuwe handboek voor psychiaters (de DSM 5) de term Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gebruikt. Termen die hiervoor gebruikt werden zijn bijvoorbeeld klassiek autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Andere informatieverwerking

Als je autisme hebt, verwerken je hersenen informatie op een andere manier dan de hersenen van andere mensen. Veel mensen met autisme hebben moeite om van allerlei details in hun waarneming een geheel te maken, een compleet beeld.
Mensen met autisme missen vaak ook een soort filter voor prikkels, wat andere mensen wel hebben. Alle prikkels komen bij hen veel meer binnen waardoor ze sneller overprikkeld zijn. Hun hoofd zit veel sneller vol. Deze dingen kunnen het dagelijks leven ingewikkeld maken.

Diagnose

Niet iedereen heeft behoefte aan een diagnose als er een vermoeden is van autisme. Een diagnose heeft voordelen en nadelen die mensen verschillend kunnen ervaren. Sommige mensen herkennen veel van de kenmerken van autisme bij zichzelf, maar vinden het minder belangrijk dat daar ook de ‘officiële’ diagnose bij gesteld wordt. Anderen vinden het prettig om duidelijkheid te hebben en willen wel een onderzoekstraject voor een diagnose ingaan. Deze keus is dus heel persoonlijk.

 

Links en boeken

Links

Informatie over autisme en ondersteuning:

  • www.autismewegwijzer.nl een duidelijke site met uitleg over autisme en een link naar de site www.watvindik.nl over diverse vormen van hulp
  • www.autisme.nl  NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. Een site met heel veel informatie over autisme. Adressen van het Autisme Informatie Centrum (AIC) op diverse plaatsen in het land zijn ook via deze site te vinden. Daar kunt u terecht voor contact met mensen die zelf ervaring hebben met autisme in hun eigen situatie.
  • www.autismeexpertise.nl De site van het autisme expertise centrum in Eemnes, waar u o.a. terecht kunt voor diagnostiek.
  • www.autismekenniscentrum.nl  Een GGZ instelling in Utrecht waar o.a. diagnostiek gedaan kan worden.
  • www.mee.nl (zoek vervolgens naar de site van de vestiging bij je in de buurt) MEE, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking en hun omgeving (ouders, partners etc.)

Boeken

Lees meer links en boeken